Gladiator

Not rated yet!

Overview

Metadata
Director
Runtime
Release Date
Details
Movie Media DVD
Movie Status
Movie Rating Not rated
Images
No images were imported for this movie.
Actors
Starring: —

Munnin en Kalender update uitgevoerd.

Munnin is naar 2.1 gebracht op basis van een update van het onderliggende Botan van versie 1.1 naar 2.1.

 

 

17 Maart 1948

Dat was de dag dat in Brussel, in “het paleis der Akademiën” het verdrag van Brussel werd ondertekend.

Nederland was verwikkeld in een koloniale oorlog, zelf bankroet en nog grotendeels afhankelijk van buitenlandse (Amerikaanse) steun om het hoofd boven water te houden.

In deze context leek het een goed idee om een verdrag te ondertekenen dat een politieke, militaire en economische samenwerking tussen Groot-Brittannië, Frankrijk, Nederland, België en Luxemburg nastreefde.

“De Europese Unie” (sic) , aldus de Franse minister Bidault, “is een grote politieke daad waarvan geen terugkeer meer mogelijk is”.

De Nederlandse minister van buitenlandse zaken, baron van Boetzelaer, memoreerde dat de ondertekening van het Verdrag van Brussel een keerpunt betekent in de traditionele (neutrale) politiek van Nederland.

De recente stemming die in Groot-Brittannië zal leiden tot het verlaten van deze Europese Unie, “waarvan geen terugkeer meer mogelijk is”, laat zien dat er wel degelijk een terugkeer mogelijk is. Nederland anno 2016 staat er heel anders voor dan in 1948.

De Europese Unie is verworden tot een niet-democratische constructie, waarin de belangen van de burgers ondergeschikt zijn geraakt aan de belangen van multinationals en financiële conglomeraten die slechts tot doel hebben een kleine groep te verrijken ten kosten van de grote meerderheid. Alhoewel ik zeker geen socialist ben, stuiten mij de vanzelfsprekendheid waarmee onze wetgeving wordt opgesteld ten behoeve van multinationals (TTIP), de reddingsakties ten behoeve van de €  opdat grote banken hun winsten kunnen behalen, de manier waarop mijn pensioen door de geldpolitiek van de ECB onderuit wordt gehaald opdat Italianen en Grieken ongehinderd geld kunnen lenen, nogal tegen de borst. Daarbovenop komt nog de ongecontroleerde toestroom van enorme groepen mensen uit Afrika en het Midden-Oosten, die schijnbaar ongehinderd Europa binnen lopen, daarbij aangemoedigd door de houding van de Duitse regering (“wir schaffen das ..”) , waarna zij zich hier nestelen in onze verzorgingsstaat om gedurende de komende drie generaties allemaal een uitkering te genieten.

Al deze zaken gebeuren zonder een schijn van democratische afstemming en controle. Toen in 2005 het Nederlandse volk tegen de Europese grondwet stemde, werd deze wet later toch aangenomen als “verdrag van Lissabon”.  Het dit jaar verworpen associatieverdrag tussen de Oekraïne en de EU wordt toch gewoon uitgevoerd. Waar is hier de legitimiteit?  Waar is de soevereiniteit? Deze ligt bij een ongekozen Europese Commissie, die zich laat gelden alsof zij de waarheid in pacht heeft.

Het wordt tijd om het verdrag van Brussel te herzien en een nieuw begin te maken, want het EU wangedrocht heeft zijn langste tijd gehad.

 

Thunderbird probleem opgelost

In mijn vorige post gaf ik aan dat er met Thunderbird en boks.com een probleem was. Dit probleem heb ik gisteren op de server opgelost (ik gaf ten onrechte Thunderbird de schuld…..).

Je kunt nu Thunderbird laatste versie probleemloos gebruiken!

 

Thunderbird probleem

Thunderbird 38.0.1 heeft weer een TLS/SSL probleem met de IMAP server op boks.com . Voer dan ook geen automatische update uit, maar blijf bij versie 31.7.0 .

 

Zie ook mijn vorige post hierover. Dit is blijkbaar een probleem dat zich herhaalt, als iemand foute code incheckt in het Thunderbird project.

 

 

Muninn 1.7.0 released

Hi everyone ,

an annoying bug in Muninn was causing crashes when starting or stopping the application. This had no impact on the password database (your passwords were saved safely in all versions), but a crashing application is not a proof of good software engineering practices…….

I fixed the bug which was caused by an improper startup and shutdown order of the underlying Botan cryptographic library.

Version 1.7.0 (with this bug fix) can be downloaded from the FTP server.

 

 

De VVD is een soort augiasstal

Goed nieuws !

In een eerdere post (en nog een daarvoor) had ik al opmerkingen over het de VVD van Rene Leegte, en wat een holle vat zonder inhoud (op het gebied van duurzame energie) de VVD is geworden – in de dagen van Pieter Winsemius was dat wel anders.

Echter, Leegte was niet alleen een kernenergieproponent zonder visie, hij deed dit ook met geheime inkomsten – en past daarmee in het rijtje corrupte VVD’ers dat de laatste tijd in “een groot complot” ten val gebracht is. (Zo’n complot heeft trouwens iets Levantijns, niet iets wat je in Nederland zo snel verwacht – bedankt voor deze leuke draai Edith Schippers. Het geeft echter vooral aan dat je zelf niet in staat bent dingen netjes af te handelen, dan is zo’n complottheorie erg handig, en daarom kom je het in het onverlichte buitenland vaak tegen) .

Nu de grootste olie en gas leugenaar weg is, hoop ik dat de VVD schaliegas definitief afwijst.

 

Muninn version 1.6 released

Today I released a new version of Muninn, my password database.

 

New features :

  • The ability to dump all account information to a textfile is now present.
  • Changing the master password can now be executed. All passwords are re-encrypted with the new master password.

 

De VVD wordt getypeerd door mensen als Rene Leegte

Wat een ongelofelijke draaikont en fossiele brandstoffanaat is Rene Leegte :

DEN HAAG
VVD-Kamerlid René Leegte bood zaterdag zijn excuses aan voor een telefoongesprek dat hij in de trein voerde over de gaswinning in Groningen. Leegte belde na het werkbezoek vrijdag aan het door aardbevingen getroffen Groningen met een andere VVD’er.
 
Tweede Kamerlid Rene Leegte (VVD) Tweede Kamerlid Rene Leegte (VVD) Foto: ANP
 

Maar ook omstanders konden het gesprek over onder meer de te volgen VVD-lijn in deze kwestie volgen. En dat leidde ook zaterdag nog tot boze reacties op Twitter. Leegte: „Ik bied mijn excuses aan voor het voeren van een telefoongesprek over een gevoelig onderwerp terwijl ik in de trein zat. Daardoor is onnodig onrust ontstaan over de wijze waarop de VVD kijkt naar de problemen in Groningen. Voor de VVD staat de veiligheid van de gaswinning voorop. Wij steunen het besluit van het kabinet om de gaswinning fors terug te schroeven.”

Leegte pleit voor tijdrekken en het misleiden van de Groningers, opdat zijn Haagse rekening gevuld blijft worden met aardgasgeld. Het feit dat inwoners van Groningen hun huizen verwoest zien worden door de gasaardbevingen vindt hij iets dat zo lang mogelijk moet worden ontkend : “We blijven op de lijn dat we verband gaswinning en aardbevingen moeten onderzoeken.” [zodat we proces vertragen, winning hoog blijft] .

 

In een eerder artikel wees ik al op de schaamteloosheid waarmee deze man ons aan de kernenergie en fossiele brandstoffen denk te te binden. Moge hij bij de VVD snel plaats maken voor iemand met meer visie en wijsheid. Weg met deze leeghoofd.

 

 

FreeBSD rocks!

Today I upgraded my server from FreeBSD 10.0 to 10.1 .  Without problems and with very little fuss, I rebuilt my entire system + kernel in just an hour. No warnings, no complications, no issues – FreeBSD just works. All my installed ports and user settings are running again, as if nothing changed.

So, here I would like to say it one more time :

 

FreeBSD community, thank you again for providing such an outstanding operating system !!

 

power_logo

 

freebsd_powertoserve